การป้องกันโรคลมเหตุร้อน
อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ที่ญี่ปุ่นนั้น อากาศกำลังร้อนมากขึ้นในช่วงฤดูร้อนของแต่ละปี ทำให้โรคลมเหตุร้อนเป็นโรคที่ต้องระวังเป็นพิเศษ อาการของโรคนี้จะทำให้วิงเวียนและมือเท้าชา และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ รายการวันนี้ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการรับมือโรคลมเหตุร้อนและควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันโรคนี้ (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565)
คุณบ๊อบบี จูโด ผู้รายงานของเราพยายามลองใช้อุปกรณ์ป้องกันความร้อนประเภทต่าง ๆ ที่งานนิทรรศการชื่อ “การสาธิตแนวทางรับมือสภาพอากาศร้อนจัด”
เสื้อคลุมที่ติดพัดลมให้ความเย็นรอบ ๆ เอว กำลังดึงดูดความสนใจจากทั่วโลก
WBGT คืออุปกรณ์วัดที่จะระบุดัชนีประเมินความเสี่ยงโรคลมเหตุร้อน เมื่อดัชนีเกิน 28 ถือว่ามีอันตรายสูงที่จะเป็นโรคลมเหตุร้อน
คุณบ๊อบบีได้ถามคุณมิยาเกะ ยาซูฟูมิ ผู้อำนวยการศูนย์ดูแลผู้ป่วยหนักประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทเกียวว่าเราสามารถปกป้องตนเองจากโรคลมเหตุร้อนได้อย่างไร