การเตรียมเป้ฉุกเฉิน
การเตรียมเป้ฉุกเฉินไว้ใช้ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติเป็นความคิดที่ดี ผู้เชี่ยวชาญจะมาแนะนำว่าเราควรจัดเตรียมอะไรมากน้อยแค่ไหน และจะเก็บเป้ฉุกเฉินไว้ที่ไหนในบ้านเพื่อให้หยิบใช้ได้โดยง่ายในยามที่ต้องอพยพ (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565)
เป้ฉุกเฉินสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 3 คน ควรเตรียมเป้หนึ่งใบไว้สำหรับสมาชิกแต่ละคน เผื่อว่าคนในครอบครัวต้องแยกกันในช่วงอพยพ และต้องเตรียมหมวกนิรภัยไว้เพื่อป้องกันศีรษะด้วย
สิ่งของที่จะบรรจุไว้ในเป้ฉุกเฉินนั้นสามารถจัดแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต เช่น อาหารและยา กลุ่มที่ 2 คือสิ่งของสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ไฟฉายและห้องน้ำฉุกเฉิน กลุ่มที่ 3 คือสิ่งที่ยากจะกู้คืนเมื่อสูญหาย เช่น สำเนาของบัตรผู้อยู่อาศัยหรือข้อมูลการติดต่อต่าง ๆ
คุณมิโซงูจิ โนบูโกะ ผู้ให้คำแนะนำด้านการป้องกันภัยพิบัติและนักวางแผนที่เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บและตุนสิ่งของฉุกเฉิน สอนเราเกี่ยวกับจุดสำคัญในการเตรียมเป้ฉุกเฉิน