เมื่อการกลับบ้านเป็นเรื่องยากหลังเกิดแผ่นดินไหวในเขตเมือง
คุณจะทำอย่างไรหากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นในตอนที่คุณอยู่ในเมืองใหญ่ ครั้งนี้เราจะนำเสนอวิธีการป้องกันตัวเองในยามที่เกิดเรื่องฉุกเฉินเช่นว่านี้ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่แผ่นดินไหวรุนแรงจะทำให้ขนส่งมวลชนสาธารณะหยุดชะงัก ทำให้ผู้คนจำนวนมากตกค้างอยู่ในเมือง เราจะไปดูกันว่าควรทำอย่างไรในยามที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมืองจากการจำลองภัยพิบัติในเขตชิบูยะของกรุงโตเกียว (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565)
คุณบอบบีจำลองพฤติกรรมในยามที่เกิดแผ่นดินไหวในชิบูยะร่วมกับคุณยูกิฮิโระ คัตสึยะ จากฝ่ายจัดการภาวะวิกฤติเมืองชิบูยะ เขาสังเกตว่ามีอาคารกระจกจำนวนมากในชิบูยะ
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟชิบูยะเปลี่ยนเป็นที่หลบภัยชั่วคราวสำหรับผู้คนที่ไม่สามารถกลับบ้านได้ในยามที่เกิดภัยพิบัติ สถานที่แห่งนี้เตรียมพร้อมรองรับผู้คนมากกว่า 1,700 คนเป็นเวลา 3 วัน
ป้ายบอกข้อมูลแสดงให้เห็นที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้คนสามารถพักอาศัยหากกลับบ้านไม่ได้ยามเกิดภัยพิบัติ มีการติดตั้งป้ายเช่นนี้ทั่วชิบูยะ สิ่งนี้ช่วยได้ในตอนที่สัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาด