เรียนรู้จากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ฮันชิน-อาวาจิ
เหตุแผ่นดินไหวใหญ่ฮันชิน-อาวาจิเมื่อปี 2538 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเขตตัวเมืองของโอซากาและโกเบ ทางตะวันตกของญี่ปุ่น ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แผ่นดินไหวครั้งนั้นทำให้ผู้คนคิดถึงความจำเป็นของการเอาชีวิตรอดในยามภัยพิบัติ สถานีวิทยุขนาดเล็กแห่งหนึ่งที่ออกอากาศหลายภาษาได้ส่งกำลังใจให้ผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนี้ เราจะนำเสนอจุดเริ่มต้นของสถานีวิทยุดังกล่าวรวมถึงการดำเนินงานในปัจจุบัน
คุณโอชิโระ รอกซานามาจากเปรู เธอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและผู้รับผิดชอบดูแลรายการวิทยุสำหรับผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติของภาคภาษาสเปน
แผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.3 ทำให้กิจกรรมภายในเมืองหยุดชะงัก
2 สัปดาห์หลังแผ่นดินไหว สถานีวิทยุแห่งนี้ได้เริ่มออกอากาศข้อมูลในท้องถิ่นอย่างละเอียดสำหรับผู้รอดชีวิต เช่น สามารถไปรับสิ่งของบรรเทาทุกข์และอาหารร้อน ๆ ได้ที่ไหนและเมื่อไหร่
คุณคิม ชิอากิดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานีวิทยุแห่งนี้ เธอรู้สึกว่าชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจกันและกัน ไม่ได้รอรับแต่ความช่วยเหลือ