การอพยพหลบภัย
คุณจะอพยพหลบภัยอย่างไรเมื่อเกิดน้ำท่วมในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ คุณแมนดีจากสเปนเดินสำรวจเมืองร่วมกับคุณโฮริ อิตารุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันภัยพิบัติ และเรียนรู้วิธีอพยพหลบภัยอย่างปลอดภัยตลอดจนสิ่งที่ควรระวัง (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564)
สวนสาธารณะแห่งนี้ที่กำหนดให้เป็นสถานที่หลบภัยชั่วคราว มีเครื่องสูบน้ำจากบ่อน้ำเพื่อใช้ในเหตุภัยพิบัติ
ญี่ปุ่นใช้การเตือนภัย 5 ระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5 สำหรับน้ำท่วมและโคลนถล่ม
เมื่ออพยพหลังเกิดแผ่นดินไหว ต้องมั่นใจว่าเราใช้เส้นทางที่ปลอดภัย ไม่ควรเข้าใกล้อาคารที่ผนังทั้งหมดเป็นกระจก เนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บจากกระจกแตก
ม้านั่งนี้สามารถเปลี่ยนเป็นห้องสุขาได้อย่างรวดเร็วในยามที่เกิดภัยพิบัติ