ข้อมูลที่ช่วยชีวิตของคุณ
ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง และฉับไวมีความสำคัญอย่างยิ่งในยามที่เกิดภัยพิบัติ อย่างไรก็ตาม ผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติในญี่ปุ่นมักจะเผชิญปัญหาต่าง ๆ เนื่องจากช่องว่างด้านภาษาและการติดต่อสื่อสาร กรณีศึกษาของชุมชนชาวบราซิลในญี่ปุ่นซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายที่พวกเขาเผชิญและวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาที่จำเป็นต่อไป (รายการนี้เคยออกอากาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563)
เมื่อเดือนกันยายนปี 2558 เมืองโจโซในจังหวัดอิบารากิถูกน้ำท่วมเนื่องจากพายุไต้ฝุ่น
เอสโคลา ออปเซาเป็นโรงเรียนบราซิลในเมืองโจโซ เด็ก ๆ ที่นี่เรียนภาษาโปรตุเกส
คุณอูเอมูระ มายูมิ ครูใหญ่ของโรงเรียนนี้
คุณอูเอมูระมีบทบาทแข็งขันในการแลกเปลี่ยนกับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในเมืองโจโซ