โควิด-19: อาการต่าง ๆ กว่า 100 อาการ

0น. 53ว.

มีรายงานอาการต่าง ๆ กว่า 100 อาการจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่นักวิจัยแถวหน้าจากทั่วโลกเข้าร่วมและใช้ AI วิเคราะห์ผลการศึกษาโรคโควิด-19 จำนวน 200,000 ฉบับ ติดตามข้อมูลที่ NHK WORLD-JAPAN