โควิด-19: ประโยชน์ของหน้ากากอนามัย

0น. 53ว.

นักวิจัยพบความเชื่อมโยงระหว่างการสวมหน้ากากอนามัยกับภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่นักวิจัยแถวหน้าจากทั่วโลกเข้าร่วมและใช้ AI วิเคราะห์เอกสารโรคโควิด-19 จำนวน 200,000 ฉบับ ติดตามข้อมูลล่าสุดที่ NHK WORLD-JAPAN