2น. 00ว.
โควิด-19: ลดความเสี่ยงติดเชื้อจากการสัมผัส
2น. 00ว.


รับชมได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

การค้นพบข้อมูลใหม่แสดงให้เห็นว่าเราจะลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากการสัมผัสในสำนักงานได้อย่างไร