2น. 00ว.
โควิด-19: การสวมหน้ากากอนามัยให้มีประสิทธิภาพ
2น. 00ว.


รับชมได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

ข้อมูลใหม่แสดงให้เห็นว่าการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องช่วยให้คุณและผู้คนรอบตัวคุณปลอดภัยในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา