2น. 00ว.
โควิด-19: ห้องน้ำที่มีความเสี่ยง
2น. 00ว.


รับชมได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

งานวิจัยใหม่เผยให้เห็นความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่อาจแฝงตัวอยู่ในห้องน้ำ