1น. 00ว.
ร่องรอยของไวรัสโคโรนา
1น. 00ว.


รับชมได้ถึง 25 พฤษภาคม 2564

ลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยการฆ่าเชื้อพื้นที่สำคัญต่าง ๆ ภายในบ้าน การตรวจสอบบนเรือสำราญไดมอนด์ พรินเซสแสดงให้เห็นว่าเราจะพบร่องรอยของเชื้อไวรัสได้ที่ใดบ้าง