1น. 00ว.
ไวรัสโคโรนาและ"ปอดอักเสบไม่แสดงอาการ"
1น. 00ว.


รับชมได้ถึง 25 พฤษภาคม 2564

"ปอดอักเสบไม่แสดงอาการ"อาจเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อยเกิดทรุดหนักเฉียบพลัน ทั้งนี้พบว่าผู้ป่วยบนเรือสำราญไดมอนด์ พรินเซสที่ไม่มีอาการ/มีอาการเล็กน้อยจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งมีสัญญาณโรคปอดอักเสบ