2น. 00ว.
อันตรายของ "High-Touch Surfaces"
2น. 00ว.


รับชมได้ถึง 25 พฤษภาคม 2564

ปกป้องตัวเองจากไวรัสโคโรนาด้วยการรู้ความเสี่ยงของ "High-Touch Surfaces" โดย NHK ได้ทำการทดลองร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อแสดงให้เห็นถึงอันตรายดังกล่าว