นักอักษรวิจิตรผู้เป็นดาวน์ซินโดรม

3น. 27ว.

โชโกะ คานาซาวะ เป็นศิลปินชื่อดังที่เป็นดาวน์ซินโดรมตั้งแต่กำเนิด ผลงานอักษรวิจิตรของเธอได้แสดงในพิพิธภัณฑ์และวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของญี่ปุ่น