ทำถ่านแบตเตอรี่ชนิด D ด้วยถ่านชนิด AA

0น. 36ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
ถ่านแบตเตอรี่ชนิด AA เหรียญ 1 เยน (หรือเหรียญอะลูมิเนียมขนาดเล็กที่คล้ายกัน) 8 เหรียญ กระดาษลูกฟูก เทปกาว

-วิธีทำ-
1. ติดเหรียญไว้ที่ก้นถ่านด้วยเทปกาว
2. ใช้กระดาษลูกฟูกพันรอบถ่านหลาย ๆ รอบจนมีขนาดเท่ากับถ่านก้อนใหญ่ชนิด D

-บันทึกเสริม-
ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เมื่อใช้ถ่านที่ประดิษฐ์เฉพาะหน้าลักษณะนี้ในไฟฉาย แสงอาจสลัวกว่าปกติ