ใช้ประโยชน์จากผ้าเช็ดหน้า

0น. 29ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
ผ้าเช็ดหน้า

-วิธีทำ-
・ใช้ห่อของ
・ใช้ห้ามเลือด และใช้ผ้าเช็ดหน้าอีกผืนมัดให้แน่น
・ใช้ห่อหินและทำเป็นค้อนลูกตุ้ม
・ตัดให้มีขนาดที่เหมาะสม ใช้ปิดปากและใบหน้า แล้วผูกไว้ที่หลังศีรษะ
・ผูก 2 มุมไว้บนไม้เพื่อทำธง

-บันทึกเสริม-
ผ้าหรือผ้าเช็ดหน้าขนาดใหญ่มีประโยชน์มากในยามฉุกเฉิน กรุณาพกติดตัวเป็นประจำ