ทำกระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยงด้วยกล่องกระดาษลูกฟูก

0น. 40ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
กล่องกระดาษลูกฟูก คัตเตอร์

-วิธีทำ-
1. ตัดมุมของกล่องกระดาษลูกฟูก 4 มุม และกรีดเป็นรอยพับที่ด้านข้าง
2. พับด้านยาว 4 ด้านของกล่องเข้าในและทำหูหิ้ว
3. พับด้านสั้นเข้าใน