ทำกระเป๋าน้ำร้อนด้วยขวดพลาสติก

0น. 21ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
ขวดพลาสติกที่ใส่น้ำร้อนได้ ถุงเท้า น้ำร้อน (70〜80℃)

-วิธีทำ-
1. วางขวดบนพื้นผิวที่มั่นคง และกรอกน้ำร้อนใส่ขวดอย่างระมัดระวัง
2. นำถุงเท้ามาครอบขวดโดยซ้อน 2 ชั้น

-บันทึกเสริม-
กรุณาใช้เฉพาะขวดพลาสติกที่ใส่น้ำร้อนได้เท่านั้น