ทำเปลหามด้วยผ้าห่ม

0น. 26ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
ผ้าห่ม ราวตากผ้า 2 ราว

-วิธีทำ-
1. นำราววางบนผ้าห่มตรงจุดแบ่ง 1/3 ของผ้า และพับผ้าห่มส่วนที่สั้นย้อนกลับขึ้นมา
2. นำอีกราวหนึ่งวางตรงขอบของผ้าที่พับกลับขึ้นมาเมื่อครู่ แล้วตลบผ้าห่มส่วนที่เหลือมาทับไว้

-บันทึกเสริม-
กรุณาใช้ราวที่แข็งแรง