ทำที่กำบังด้วยถุงขยะ

0น. 33ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
ถุงขยะ เชือก

-วิธีทำ-
1. เติมลมเข้าถุงขยะและผูกปากถุงให้แน่น
2. เชื่อมต่อถุงขยะเข้ากันด้วยเชือก
3. นำถุงขยะที่ติดกันแล้วมาซ้อนกัน และใช้เชือกผูกยึดให้แน่น

-บันทึกเสริม-
ที่กำบังนี้ช่วยสร้างความอบอุ่นและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็ก ๆ เล่นได้