ทำฉากกั้นด้วยกระดาษลูกฟูก

0น. 33ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
กล่องกระดาษลูกฟูก เทปกาว กรรไกร

-วิธีทำ-
1. ตัดและพับกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อทำฐานวางฉากกั้น
2. เสียบแผ่นกระดาษลูกฟูกลงไปในฐาน

-บันทึกเสริม-
ฉากกั้นช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวในสถานที่หลบภัยที่มีผู้คนหนาแน่น