ทำส้วมปลอดน้ำ

0น. 38ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
กล่องกระดาษลูกฟูก ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ 2 ใบ คัตเตอร์

-วิธีทำ-
1. เจาะรูที่กล่องกระดาษลูกฟูกให้เป็นฐานส้วม
2. นำถุงพลาสติกบุลงไป และใส่กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นตัวดูซึม

-บันทึกเสริม-
ไล่ลมออกจากถุงหลังการใช้ แล้วจึงนำไปทิ้ง
ถ้าใส่ยาดับกลิ่น จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น