ทำเตาด้วยกระป๋องกับอะลูมิเนียมฟอยล์

1น. 12ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
กระป๋องอะลูมิเนียม 2 ใบ อะลูมิเนียมฟอยล์ เชือกว่าว น้ำมันทำสลัด

-วิธีทำ-
1. ตัดกระป๋องแบ่งครึ่ง
2. พับอะลูมิเนียมฟอยล์ ใช้ไม้จิ้มฟันเจาะรู และสอดเชือกว่าวเข้าไป
3. ใส่อะลูมิเนียมฟอยล์ลงในกระป๋องอะลูมิเนียม เทน้ำมันทำสลัดลงไป

-บันทึกเสริม-
ระมัดระวังให้มากเรื่องการใช้ไฟ และต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนทำเท่านั้น