ทำจานด้วยขวดพลาสติก

0น. 20ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
ขวดพลาสติก กรรไกร

-วิธีทำ-
1. ตัดส่วนบนของขวดพลาสติกทิ้งไป
2. ตัดตามแนวตั้งลงไปครึ่งหนึ่ง