ทำภาชนะใส่อาหารด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์

1น. 11ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
กระดาษหนังสือพิมพ์ ถุงพลาสติกขนาดเล็ก กระดาษลูกฟูก เทปกาว

-วิธีทำ-
1. พับหนังสือพิมพ์ให้มีรูปร่างเป็นภาชนะ
2. นำภาชนะไปติดบนกระดาษลูกฟูก โดยใช้เทปกาวยึดไว้
3. บุภายในภาชนะด้วยถุงพลาสติก

-บันทึกเสริม-
กระดาษลูกฟูกช่วยให้ถืออาหารร้อนได้ด้วย