ทำถ้วยด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์

0น. 23ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
กระดาษหนังสือพิมพ์ ถุงพลาสติกขนาดเล็ก

-วิธีทำ-
1. พับกระดาษหนังสือพิมพ์ให้มีรูปร่างเป็นถ้วย
2. นำถุงพลาสติกมาบุไว้ภายใน