ทำภาชนะใส่อาหารชนิดที่ไม่ต้องล้างน้ำ

0น. 20ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
ภาชนะใส่อาหาร แผ่นพลาสติกห่ออาหาร

-วิธีทำ-
1. ใช้แผ่นพลาสติกครอบภาชนะใส่อาหาร
2. เมื่อรับประทานเสร็จ แกะแผ่นพลาสติกออกทิ้ง