ทำช้อนด้วยกล่องนม

0น. 36ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
กล่องนม กรรไกร

-วิธีทำ-
1. ตัดกล่องนมตามแนวตั้งโดยแบ่งตัดเป็น 4 ส่วน
2. ตัดให้มีรูปร่างถือง่าย