ทำหน้ากากอนามัยด้วยกระดาษเช็ดปาก

0น. 31ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
กระดาษเช็ดปาก หนังยาง 4 เส้น ลวดเย็บกระดาษ

-วิธีทำ-
1. พับกระดาษเช็ดปากให้มีรอยหยักเหมือนพัดคลี่
2. ใช้ลวดเย็บกระดาษยึดหนังยางไว้ให้เข้าที่