ทำเสื้อชูชีพด้วยขวดพลาสติก

0น. 35ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
เสื้อยืด ขวดพลาสติก (500 มล.) 10 ขวด เชือก (ประมาณ 1.5 เมตร)

-วิธีทำ-
1. ใส่ขวดพลาสติกไว้ด้านในของเสื้อยืด ปิดฝาจากด้านนอก (ด้านหน้า 5 ขวด ด้านหลัง 5 ขวด)
2. พันเชือกรอบ ๆ เอว แล้วเลื่อนให้เข้าที่ อย่าให้เสื้อย่น

-บันทึกเสริม-
อุปกรณ์นี้ใช้แทนเสื้อชูชีพของจริงแบบชั่วคราวเท่านั้น