ทำเสื้อกันฝนด้วยถุงขยะ

0น. 28ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
ถุงขยะ กรรไกร

-วิธีทำ-
1. ตัดถุงขยะให้เว้าเข้าไปดังรูป
2. นำถุงมาคลุมศีรษะและร่างกาย ผูกให้แน่นที่ด้านหน้า