ทำกางเกงกันน้ำด้วยถุงขยะ

0น. 41ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
ถุงขยะ เชือก

-วิธีทำ-
1. นำถุงขยะมาสวมขาทั้งรองเท้าที่ใส่อยู่อย่างนั้น
2. ใช้เชือกมัดให้แน่น

-บันทึกเสริม-
ใช้ถุงขยะกับเทปกาวเสริมสมรรถภาพ จะรับมือน้ำที่สูงระดับเข่าได้