ทำผ้าคล้องแขนเข้าเฝือกด้วยถุงพลาสติก

0น. 25ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
ถุงพลาสติก เชือก ไม้เฝือก คัตเตอร์

-วิธีทำ-
1. ตรึงไม้เฝือกไว้กับแขน
2. ตัดด้านข้างของถุงพลาสติก
3. คล้องหูของถุงรอบคอเพื่อรั้งแขนไว้