ทำรองเท้าสำหรับใส่ภายในอาคารด้วยกระดาษลูกฟูก

1น. 01ว.

-วัสดุและเครื่องมือ-
กระดาษลูกฟูก กระดาษหนังสือพิมพ์ เทปกาว กรรไกร

-วิธีทำ-
1. ตัดกระดาษลูกฟูกเป็นรูปตัว T ให้เข้ากับเท้า
2. ทำรอยไว้เพื่อให้เป็นแนวพับ พับกระดาษกลับมาคลุมหลังเท้า แล้วติดไว้ด้วยเทปกาว
3. หุ้มด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์

-บันทึกเสริม-
ใช้ประโยชน์ได้ดีเพื่อป้องกันความหนาวเย็น เช่น ในสถานที่หลบภัย
โปรดหลีกเลี่ยงการใส่เดินนอกอาคาร