ฉบับอุทกภัย 5: ข้อความจากผู้เชี่ยวชาญ ส่งสารให้ถึงปลายทางสุดท้าย

โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey

7น. 15ว.
ออกอากาศวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

อะไรที่เราต้องจำให้ขึ้นใจเพื่อปกป้องชีวิตตัวเองจากภัยพิบัติ เราไปสัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์จัดการอุทกภัยและบริหารความเสี่ยงระหว่างประเทศเพื่อหาคำตอบ

เค้าโครงรายการ