5น. 10ว.
ฉบับอุทกภัย 4: ข้อความจากผู้เชี่ยวชาญ การริเริ่มการศึกษาโบไซในอินเดีย
โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey
5น. 10ว.

ออกอากาศวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

การริเริ่มการศึกษาโบไซในอินเดียประกอบด้วยอะไรบ้าง เราสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ราจิบ ชอว์ ประธานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่รับหน้าที่ทำโครงการนี้