ฉบับอุทกภัย 4: ข้อความจากผู้เชี่ยวชาญ การริเริ่มการศึกษาโบไซในอินเดีย

โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey

5น. 10ว.
ออกอากาศวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

การริเริ่มการศึกษาโบไซในอินเดียประกอบด้วยอะไรบ้าง เราสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ราจิบ ชอว์ ประธานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่รับหน้าที่ทำโครงการนี้

เค้าโครงรายการ