15น. 23ว.
ฉบับอุทกภัย 2: วิถีดั้งเดิมในการลดความเสี่ยงอุทกภัย
โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey
15น. 23ว.

ออกอากาศวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

ญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีสำหรับเขื่อนกั้นแม่น้ำที่คิดค้นขึ้นเมื่อกว่า 450 ปีก่อน เราจะมาแนะนำการออกแบบที่มีมาแต่โบราณและยังใช้กันทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้