10น. 04ว.
ฉบับอุทกภัย 1: ความเสี่ยงภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นจริง
โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey
10น. 04ว.

ออกอากาศวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

ปัจจุบันมีความกังวลต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากอุทกภัยอันเป็นผลจากภาวะโลกร้อน ความเสียหายจะร้ายแรงแค่ไหนในอนาคต และเราจะต้องพัฒนาชุดความคิดแบบใด