ฉบับวัฒนธรรม “โบไซ” 3: พยายามสื่อสารถึงกันระหว่างเกิดภัยพิบัติ

โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey

6น. 14ว.
ออกอากาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

เมื่อเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ เครือข่ายการสื่อสารจะติดขัด ทำให้ผู้คนติดต่อถึงกันได้ยากด้วยการโทรศัพท์และอีเมล รายการตอนนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริการสื่อสารภาวะฉุกเฉินที่จัดขึ้นในญี่ปุ่นหลังประสบความยากลำบากจากความล้มเหลวของระบบสื่อสาร

เค้าโครงรายการ