6น. 14ว.
ฉบับวัฒนธรรม “โบไซ” 3: พยายามสื่อสารถึงกันระหว่างเกิดภัยพิบัติ
โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey
6น. 14ว.

ออกอากาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

เมื่อเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ เครือข่ายการสื่อสารจะติดขัด ทำให้ผู้คนติดต่อถึงกันได้ยากด้วยการโทรศัพท์และอีเมล รายการตอนนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริการสื่อสารภาวะฉุกเฉินที่จัดขึ้นในญี่ปุ่นหลังประสบความยากลำบากจากความล้มเหลวของระบบสื่อสาร