9น. 14ว.
ฉบับวัฒนธรรม “โบไซ” 2: สถานที่พักพิงหลบภัยในอุดมการณ์
โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey
9น. 14ว.

ออกอากาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

“หมู่บ้านเต็นท์” ที่จัดตั้งขึ้นหลังเกิดแผ่นดินไหวคุมาโมโตะในปี 2559 ให้แนวคิดสำหรับการสร้างศูนย์พักพิงหลบภัยในอุดมการณ์