ฉบับวัฒนธรรม “โบไซ” 2: สถานที่พักพิงหลบภัยในอุดมการณ์

โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey

9น. 14ว.
ออกอากาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

“หมู่บ้านเต็นท์” ที่จัดตั้งขึ้นหลังเกิดแผ่นดินไหวคุมาโมโตะในปี 2559 ให้แนวคิดสำหรับการสร้างศูนย์พักพิงหลบภัยในอุดมการณ์

เค้าโครงรายการ