8น. 49ว.
ฉบับวัฒนธรรม “โบไซ” 1: พัฒนาบุคลากรผู้นำโบไซ
โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey
8น. 49ว.

ออกอากาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

เมืองโกเบประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวเมื่อปี 2538 โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในเมืองนี้จัดภาควิชาการบรรเทาภัยพิบัติขึ้นเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น รายการตอนนี้พาผู้ชมไปสังเกตการณ์ความเป็นไปในชั้นเรียน