ฉบับแผ่นดินไหว 5: สารจากผู้เชี่ยวชาญ การเปลี่ยนแปลงชุดความคิด

โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey

6น. 16ว.
ออกอากาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

การเปลี่ยนแปลงชุดความคิดของช่างไม้และเจ้าของอาคารบ้านเรือนคือกุญแจไปสู่การสร้างบ้านที่สามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ฟังความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ราจิบ ชอว์

เค้าโครงรายการ