ฉบับแผ่นดินไหว 4: สารจากผู้เชี่ยวชาญ เทคนิคการพิทักษ์สิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์

โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey

5น. 29ว.
ออกอากาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

เสริมความแข็งแกร่งให้แก่สิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ได้โดยไม่สูญเสียความงดงาม การสัมภาษณ์ศาสตราจารย์กิตติคุณอากิระ วาดะ

เค้าโครงรายการ