6น. 59ว.
ฉบับแผ่นดินไหว 3: อาคารสูงจะเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างไร
โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey
6น. 59ว.

ออกอากาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

เมื่อเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ อาคารสูงที่ตั้งอยู่ห่างจากจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวหลายร้อยกิโลเมตร จะสั่นไหวอย่างมาก เราจะเรียนรู้ถึงสาเหตุและค้นหาว่ามีการดำเนินมาตรการอย่างไร