9น. 13ว.
ฉบับแผ่นดินไหว 2: เราจะทำให้บ้านที่อยู่อาศัยปลอดภัยได้อย่างไร
โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey
9น. 13ว.

ออกอากาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

เราจะทำอย่างไรเพื่อให้บ้านที่อยู่อาศัยทนทานต่อแผ่นดินไหวได้มากขึ้น  แสวงหาวิธีที่เป็นรูปธรรมสำหรับบ้านเรือนในญี่ปุ่นและในส่วนอื่นของโลก