ฉบับแผ่นดินไหว 2: เราจะทำให้บ้านที่อยู่อาศัยปลอดภัยได้อย่างไร

โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey

9น. 13ว.
ออกอากาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

เราจะทำอย่างไรเพื่อให้บ้านที่อยู่อาศัยทนทานต่อแผ่นดินไหวได้มากขึ้น  แสวงหาวิธีที่เป็นรูปธรรมสำหรับบ้านเรือนในญี่ปุ่นและในส่วนอื่นของโลก

เค้าโครงรายการ