แผ่นดินไหว 1: แผ่นดินไหวและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั่วไปในโลก

โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey

7น. 58ว.
ออกอากาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในส่วนใดของโลก อะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และการแสวงหามาตรการรับมือ

เค้าโครงรายการ