7น. 58ว.
แผ่นดินไหว 1: แผ่นดินไหวและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั่วไปในโลก
โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey
7น. 58ว.

ออกอากาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในส่วนใดของโลก อะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และการแสวงหามาตรการรับมือ