ฉบับฟูกูชิมะ 3: ความปลอดภัยด้านอาหาร

โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey

7น. 35ว.
ออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

จุดหมายการเดินทางครั้งนี้คือทะเลนอกชายฝั่งโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ สมาชิกคณะสำรวจจับปลาขึ้นมาตรวจสอบสารกัมมันตรังสี ร่วมติดตามกันว่าอาหารที่ผลิตจากฟูกูชิมะปลอดภัยหรือไม่

เค้าโครงรายการ