7น. 35ว.
ฉบับฟูกูชิมะ 3: ความปลอดภัยด้านอาหาร
โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey
7น. 35ว.

ออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม 2561
รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

จุดหมายการเดินทางครั้งนี้คือทะเลนอกชายฝั่งโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ สมาชิกคณะสำรวจจับปลาขึ้นมาตรวจสอบสารกัมมันตรังสี ร่วมติดตามกันว่าอาหารที่ผลิตจากฟูกูชิมะปลอดภัยหรือไม่