5น. 49ว.
ฉบับฟูกูชิมะ 2: การขจัดการปนเปื้อน
โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey
5น. 49ว.

ออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม 2561
รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

จุดหมายการเดินทางครั้งนี้คือเมืองอีตาเตะในจังหวัดฟูกูชิมะ เพื่อสำรวจว่าความพยายามขจัดการปนเปื้อนครั้งใหญ่ที่สุดของโลกเกิดประสิทธิผลเพียงใด