ฉบับฟูกูชิมะ 2: การขจัดการปนเปื้อน

โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey

5น. 49ว.
ออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

จุดหมายการเดินทางครั้งนี้คือเมืองอีตาเตะในจังหวัดฟูกูชิมะ เพื่อสำรวจว่าความพยายามขจัดการปนเปื้อนครั้งใหญ่ที่สุดของโลกเกิดประสิทธิผลเพียงใด

เค้าโครงรายการ