7น. 43ว.
ฉบับฟูกูชิมะ 1: บทเรียน
โบไซ: เส้นทางการเรียนรู้ BOSAI: An Educational Journey
7น. 43ว.

ออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม 2561
รับชมได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

จุดหมายการเดินทางครั้งนี้คือโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแห่งนี้เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบันและทำความเข้าใจบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่นี่